Ceisteanna Coitianta

Beidh pacáiste eolais do chuile chúrsa ar fáil le híoslódáil ó www.spleodar.com coicís roimh an gcúrsa.

 

Céard a tharlaíonn má labhraíonn mo scoláire Béarla?

Má labhraíonn scoláire abairt iomlán i mBéarla cuirfear abhaile ón gcúrsa iad.

 

An mbíonn na tithe ar na cúrsaí measctha?

Ní bhíonn, bíonn buachaillí agus cailíní i dtithe difriúla.

 

An féidir le cairde fanacht sa teach céanna?

Féadfaidh triúr cairde ar a mhéad fanacht sa teach céanna, ach ní bheidh siad sa seomra céanna. Eagrófar é seo ag an gcruinniú eolais.

 

Cé a níonn éadaí na scoláirí?

Déanfaidh Bean an Tí dhá níochán in aghaidh an chúrsa. Nífidh sí éadaí éadroma – t-léinte, stocaí agus fo-éadaí.

 

Cén uair is féidir liom cuairt a thabhairt ar mo scoláire?

Beidh dhá Dhomhnach in aghaidh an chúrsa ar fáil chun cuairt a thabhairt ar na scoláirí. Tabharfar dátaí agus am na gcuairteanna sa bpacáiste eolais.

 

Céard é polasaí Spleodair maidir le fóin phóca?

Ní ghlacann Spleodar le fóin phóca ar chor ar bith. Is féidir dul i dteagmháil le do scoláire ar fhón an choláiste, ar fhón póca an chúrsa, tríd an bpost, nó ar ríomhphost. Beidh na huimhreacha fóin agus seoltaí uilig ar fáil sa bpacáiste eolais.

 

An féidir liom labhairt le mo scoláire?

Is féidir, ach molann Spleodar nach ndéantar mórán cumarsáide ar an bhfón. Molann muid nach labhrófá le do scoláire ar an bhfón an chéad trí lá chun seans a thabhairt don scoláire a bheith tumtha go hiomlán sa teanga. Beidh an fhoireann shinsearach sásta tuairisc a thabhairt duit ar dhul chun cinn do scoláire agus tabharfaidh siad teachtaireacht don scoláire ar do shon. Féadfaidh tuismitheoirí labhairt lena scoláirí ina dhiaidh sin, ach molann muid nach ndéantar an iomarca é. Ní féidir le Spleodar teagmháil laethúil ar an bhfón a chur ar fáil.

 An eagraíonn Spleodar córais iompair go dtí na cúrsaí agus abhaile arís?

Eagraíonn Spleodar busanna príobháideacha go dtí gach ionad, ach ní gá iad a úsáid. Beidh tráthchláir agus praghsanna ar fáil sa bpacáiste eolais. Is féidir íoc as an mbus nuair a shroichtear ionad an chúrsa.

 

An féidir le mo scoláire an cúrsa a fhágáil le haghaidh cluiche, ceolchoirme, srl?

Molann Spleodar nach bhfágfadh scoláire an cúrsa ach i gcúinsí eisceachtúla. Más gá an cúrsa a fhágáil, caithfear é seo a eagrú i scríbhinn le Stiúrthóir an Chúrsa.

 

An féidir liom teagmháil a dhéanamh le bean an tí nó cuairt a thabhairt ar a teach?

Ní féidir. Caithfear teagmháil a dhéanamh ar fhóin agus ar ríomhphoist an chúrsa agus mar sin amháin.

 

Ar cheart do scoláirí uirlisí ceoil nó trealamh spóirt a thabhairt leo?

Ba cheart más maith leo, ach molann Spleodar go mbeadh aon uirlis cheoil nó trealamh spóirt a thugann na scoláirí leo go dtí an cúrsa clúdaithe faoin réimse ‘gach riosca’ i d’árachas tí.

 

Céard é polasaí Spleodair maidir le gléasanna ilmheán? (m.sh. iPod / iPad)

Ní ghlacann Spleodar leis na gléasanna thuas ar chor ar bith.

 

An gcuireann Spleodar deiseanna ar fáil do scoláirí an Ghaeilge a úsáid i rith na bliana?

Reáchtálann Spleodar clubanna óige seachtainiúla ó mhí Mheán Fómhair go mí an Mhárta.

Scór