Cúrsaí Gaeltachta i gcroílár Chonamara

 

Application Form 2019

 

Please note all June course's are now full

 

(Do Not Register post)

 

 

 

 

Slógadh Spleodar

 

Foirm Iarrtais

 

Clár Ama Bus

 

 

 

 

Cosaint Leanaí

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Is óg-eagras neamhbhrabúsach é Spleodar a ritheann cúrsaí Gaeilge i nGaeltacht Chonamara le linn an tsamhraidh. Is cúrsaí tumoideachais a bhíonn i gceist le Spleodar. Déanann an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta cigireacht ar na tithe ina bhfanann na scoláirí le cinntiú go leantar na rialacha atá leagtha síos acu.

Is iad labhairt agus foghlaim na Gaeilge croílár Spleodar chomh maith le cinnireacht a fhorbairt i ndaoine óga. Bainfidh scoláirí taitneamh as cúrsaí Spleodar má bhíonn siad díograiseach agus toilteanach iarracht a dhéanamh.

I Spleodar tuigeann muid go bhfuil muid in loco parentis ar scoláirí agus déantar maoirseacht ar scoláirí an t-am ar fad. Fanann cinnirí ins na tithe leis na scoláirí agus bíonn múinteoir nó cinnire leo an t-am ar fad. Tugann múinteoirí cuairt ar na tithe go rialta agus labhraíonn siad leis na scoláirí, leis na cinnirí agus le Bean an Tí. Eagraítear gach imeacht ar bhonn grúpa le cinnirí agus múinteoirí ina mbun.

Le cinntiú go n-éiríonn le gach scoláire a mianach a shroicheadh caitear formhór an ama sa gcoláiste. Bíonn dhá uair go leith de ranganna ar siúl chuile mhaidin ó Luan go Satharn le béim ar labhairt na Gaeilge agus ar rannpháirtíocht. Eagraítear réimse leathan d’imeachtaí iarnóin m.sh. ealaín, ceol, drámaíocht, spórt agus go leor eile. San oíche eagraítear céilithe téama agus comórtaisí idir na tithe.

 

 

 

 

 

 

Iar-Aire

Cuireann Spleodar béim ar iar-aire. Tá 17 gclub óige againn timpeall na tíre a bhíonn ar siúl go seachtainiúil ó Mheán Fómhair go Márta. Mic léinn ollscoile (na Feighlithe) a bhíonn i gceannas ar na clubanna seo. Tugann na clubanna deis do scoláirí bualadh lena chéile i suíomh sábháilte agus páirt a ghlacadh in imeachtaí ar nós drámaíochta, spóirt agus rudaí difriúla. Feiceann scoláirí an Ghaeilge mar theanga bheo ina gceantar áitiúil. Bíonn an mhaoirseacht chéanna agus na rialacha céanna i gceist ins na clubanna.

 

Teistiméireachtaí

Bhí trí seachtaine iontacha ag m'iníon le Spleodar. Tháinig feabhas do-chreidte ar a cuid Gaeilge agus tá dlúthchairde déanta aici ó shin.

Tuismitheoir ó Bhaile Átha Cliath

 

 

Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar mo chuid ama i Spleodar. D'fhoghlaim mé go leor Gaeilge agus bhí go leor "craic" agam.